Vol 12, No 3 (2020)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

N.S. Senthur, S. Divakara, M. Maheshkumar
PDF
C. Krishnaraj, S.A. Ramesh, S. Yogesh, C.M. Vishnu
PDF
Balaji Selvaraj, Prabhu Subramaniam, Chinnasamy Chenniyapan, Prakash Thangavel
PDF
U. Karthick, A. Vimal Kodeeswaran, P. Ashokkumar
PDF
Senthilkumar Rasappan, K. Indira Devi
PDF
T. Ramachandran, M. Santhosh, S. Sudhakara Reddy
PDF
T. Karthik
PDF
S. Thirumurugaveerakumar
PDF
J. Arun Prakash, P. Shanmughasundaram, M. Vemburaj, P. Gowtham
PDF
A.T. Sriram, S.R. Shankapal
PDF
Manikandan Mohan, K.C. Udaiyakumar
PDF
S. Vignesh, Manoj Kumar
PDF
S. Premkumar, K.C. Udaiyakumar
PDF
M.A. Unnikrishnan, J. Edwin Raja Dhas, S. Shanavas
PDF
Niranjan Murthy, B.K. Naveenkumar
PDF
Vikas Radhakrishna Deulgaonkar
PDF
Vikas Radhakrishna Deulgaonkar, M.S. Kulkarni, S.S. Khedkar, S.U. Kharosekar, V.U. Sadavarte
PDF
Vikas Radhakrishna Deulgaonkar, M.S. Kulkarni, S.S. Khedkar, S.U. Kharosekar, V.U. Sadavarte
PDF
Vikas Radhakrishna Deulgaonkar, M.S. Kulkarni, S.S. Khedkar, S.U. Kharosekar, V.U. Sadavarte
PDF
V. Hariram, P. Robin Roy
PDF
M. Karuppasamy, R. Saravanan, M. Chandrasekaran, V. Muthuraman
PDF
M.P. Uthra, A. Daniel Antony
PDF
Thangavel Sanjeeviraja, R. Santhanakrishnan, S. Lakshmi, R. Asokan
PDF
M. Dinesh, R. Asokan, B. Rubanrajasekar, S. Vignesh, S. Rajesh
PDF
G. Kavitha, Yash Pal, D. Dominic Xavier, E.S. Elumalai
PDF
B. Shailesh Kamath, A.R. Anilchandra, T. Sivaranjani, K. Badari Narayana, C.M. Manjunath
PDF